't Sasje in boekje om nooit te vergeten
Koekjes van Meursing, zeep van Viruly, Sopla sigaren, bier van Phoenix, afvalkooltjes van de Gasfabriek. De fabrieken zijn tientallen jaren geleden gesloten en gesloopt. De arbeiders die de fabrieken draaiende hielden kwamen vaak uit de aangrenzende volksbuurt 't Sasje, het eerste wijkje buiten de amersfoortse binnenstad. Gebouwd eind 19de, begin 20ste eeuw.

Het heeft geen 100 jaar mogen duren. De afbraak begon al in de jaren '60. Het laatste huisje viel in

Nostalgische kiekjes van 't Sasje sieren de omslag van het boekje.

1998 ten prooi aan de slopershamer. De Sassianen vertrokken met pijn in het hart en herinneringen.De verhalen zijn nog niet verstomd en de beelden liggen nog vers in het geheugen. De reünie, eind september, heeft het smeulende vuur aangewakkerd. Sassianen onder elkaar. Gevoelens van heimwee. Het idee voor een boekje werd spontaan geboren bij de voorbereiding van de reünie. "Eerst hebben we de jongens van de buurt weer opgezocht. Foto's werden voor de dag gehaald, en daarmee de herinneringen", vertelt Jan Wery, één van de initiatiefnemers, in zijn voorwoord. Hij vervolgt: "Daar was de pomp, die nu nog aan de Kleine Koppel staat, waar je als kind langsging voor een slokje water. De gasfabriek waar we 's winters in het donker de cokes voor de kachel moesten rapen; dat was bitterhard nodig in die tijd". Een selectie uit het verzamelde materiaal, met het excuus dat niet alles kon worden opgenomen vanwege de beperkte ruimte, is uitgemond in een boekwerkje met foto's en nooit vergeten gebeurtenissen. De titel luidt: 'Voordat 't Sasje helemaal vergeten is', ter herinnering aan ons buurtje.

Het boekje is, als een eerbetoon, opgedragen aan de ouders van de huidige en laatste generatie Sasjebewoners. Arie Terschegget, (gewezen) voorzitter van het comité: "Onze ouders brachten ons normen en waarden bij, respect voor de oude-ren en liefde voor de medemens. Het Sasje was een buurtje waar wij zoveel lief en leed gedeeld hebben, waar mensen nog tijd hadden voor elkaar, waar je alles deed wat mogelijk was om elkaar te helpen".
Het eerste exemplaar wordt zondag 17 december aangeboden aan amersfoorts wethouder R.L. Boer in informatiecentrum 'De Observant' Na deze formele over-handiging is in het speeltuingebouw Soesterkwartier aan de Noordewierweg een gezellig samenzijn voor de Sassianen waarbij het boek centraal zal staan. Veel oud-bewoners van 't Sasje hebben een bijdrage geleverd in de vorm van foto's, teksten en verhalen. Joke Sickmann en Jan Wery hebben er een samenhangend geheel van gemaakt. Het boek zou niet gemaakt kunnen zijn zonder financiële steun van een aantal amersfoortse bedrijven en de inspanning van vrijwilligers die het Sasje een warm hart toedragen.

De uitgave is tot stand gekomen op initiatief van comité reünie 't Sasje. Het boek is gedrukt en vormgegeven door drukkerij Reproka, nog steeds aan de rand van het voormalige Sasje. Ook Reproka moet wijken voor toekomstige nieuwbouw. De drukkerij aan de Eem verhuist naar bedrijventerrein Calveen.
In de boekhandel is 'Voordat 't Sasje helemaal vergeten is' ,een boek wat 80 pagina's telt, verkrijgbaar voor 25 gulden.


< vorige