Fotoboek over eerste buitenwijk van Amersfoort
'Voordat 't Sasje helemaal vergeten is' herinnering aan hechte buurt

"Het woord sociaal is in 't Sasje uitgevonden". Cor Blad, oud-bewoner van de inmiddels gesloopte arbeiderswijk 't Sasje is trots op zijn geboortegrond. Afgelopen zondag overhandigde hij wethouder Roel Boer het eerste exemplaar van het boek 'Voordat 't Sasje helemaal vergeten is'.

In een korte toespraak blikt Blad terug. Volgens hem werd de saamhorigheid in de voormalige wijk, tussen De Koppel en het Soesterkwartier, door anderen soms als asociaal werd gezien. "We kwamen echter onvoorwaardelijk voor elkaar op en hielpen elkaar door dik en dun. Daar mag de huidige maatschappij een voorbeeld aan nemen".
Lang heeft het buurtje niet bestaan. 't Sasje werd net voor de eeuwwisseling gebouwd. De tientallen huisjes naast de haven aan de Koppel en de voormalige gasfabriek werden in de jaren '60 al weer gesloopt. In 1998 verdween het allerlaatste woonhuis


Cor Blad overhandigt het eerste exemplaar van het boek aan wethouder Roel Boer.

van 't Sasje. Het gevoel van verbondenheid bleef bestaan. Dit jaar werd een reünie georganiseerd waarbij vrijwel alle nog levende Sassianen aanwezig waren. De organisatoren van deze bijeenkomst hebben samen met de hulp van sponsors en donateurs het onlangs verschenen boekwerk samengesteld. Aan de hand van foto's uit de privé-collecties van vele Sassianen is een prachtig beeld neergezet van de voormalige volkswijk. Foto's van de kolenboer, de hondekar, de zeepfabriek, het buurtelftal en de komst van de eerste auto zijn voorzien van teksten van de oud-bewoners.
Daarnaast worden enkele portretten geschetst van markante bewoners van deze Amersfoortse gemeenschap.

"Voordat 't Sasje helemaal vergeten is' kost fl25,- en is bij de boekhandel verkrijgbaar.

< vorige